Quản lý nhiều website Wordpress

Quản lý nhiều website Wordpress

Ứng dụng đơn giản được viết bằng Laravel 8.x này cho phép người dùng quản lý nhiều website Wordpress thông qua một website duy nhất.

Bao gồm một vài chức năng:

  • Sử dụng một tài khoản chung để quản lý nhiều website
  • Quản lý nhiều cửa sổ website dựa vào tabs
  • Quản lý website theo group
  • Quản lý các tài khoản, phân quyền user trong website Wordpress

Cơ chế hoạt động:

Quản lý các website thông qua một plugin được cài vào các website Wordpress này. Ở tài khoản của bạn tại giao diện website quản trị bạn có các quyên như thêm - xóa - sửa website, nhóm, tài khoản.

Ưu điểm:

  • Plugin gọn nhẹ
  • Bảo mật các website Wordpress
  • Tắt link truy cập mặc định - wp-login.php
  • Chặn truy cập link wp-json khi chưa đăng nhập

Hình ảnh:

Bạn cần tư vấn về dịch vụ tại KANmar?

Click vào nút dưới đây để được tư vấn