Thiết kế website theo yêu cầu

QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE THEO YÊU CẦU

Thiết kế website yêu cầu là dịch vụ thiết kế web dựa trên nền tảng ý tưởng của khách hàng, được thực hiện theo quy trình với các bước nhỏ sau:

01

Thu thập thông tin

 • Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng.
 • Xác nhận các yêu cầu của khách hàng về trang Web và các thông tin khách hàng cung cấp.
 • Nội dung nào bạn muốn hướng đến và lấy làm trọng tâm cho website của mình.

02

Lập kế hoạch

 • Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế website của khách hàng, KANmar phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, nguyện vọng của khàch hàng.
 • Lập kế hoạch thực hiện dự án.
 • Căn cứ trên kết quả khảo sát, thông tin do khách hàng cung cấp KANmar thiết kế lập cấu trúc cho website và thiết kế chung cho toàn hệ thống.

03

Thiết kế

 • Xem xét chi tiết yêu cầu và tiến hành thiết kế website.
 • Tiến hành xử lý hiệu ứng ảnh, thu thập tài liệu liên quan.
 • Kiểm tra sản phẩm để đảm bảo tính thẩm mỹ và thống nhất.

04

Giai đoạn xây dựng

 • Lập trình web hiện thực hóa những ý tưởng, chức năng cần có trên website.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên thiết kế.
 • Soạn thảo nội dung tài liệu, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung rồi đưa lên trang web.
 • Tích hợp hệ thống: lắp ghép phân tích thiết kế, nội dung lập trình thành một sản phẩm.
 • Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa và thực hiện nghiệm thu nội bộ.

05

Nghiệm thu và chỉnh sửa

 • Kiểm tra và chỉnh sửa cho website.
 • Khách hàng duyệt chất lượng dự án.
 • Publish hệ thống - đảm bảo hệ thống chạy tốt.

06

Chuyển giao và bảo trì

 • Bàn giao cho khách hàng.
 • Hướng dẫn khách hàng quản trị website một cách hiệu quả.
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng và chỉnh sửa website.

Click các liên kết dưới đây để xem thêm

Bạn cần tư vấn về dịch vụ tại KANmar?

Click vào nút dưới đây để được tư vấn